Новые правила провоза ручной клади на борту воздушных судов

В соответствии с международными правилами безопасности полетов, любые жидкости (включая аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон самолета, должны содержаться в упаковках не более 100 мл. Исключение составляют только необходимые медикаменты (например для диабетиков), детское питание, требующееся на время полета. С собой на борт разрешается взять:

  • пакет с жидкостями, общим объемом не более 1 литра (максимальный объем одной жидкости — 100 мл.)
  • верхнюю одежду
  • зонт
  • сумочку
  • газету/книгу

Электронные приборы, находящиеся на борту воздушного судна и используемые пассажирами или членами экипажа, могут оказывать влияние на работу систем навигации и средств радиосвязи ВС. Все жидкости в упаковке более 100 мл необходимо сдать в багаж. Убедитесь, что упаковка 100 мл или меньше. Емкости должны быть уложены в абсолютно прозрачный, застегивающийся пластиковый пакет общим объемом не более 1 литра. Допускается один пакет на одного пассажира. Пассажирам разрешается брать на борт самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, если они находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается вскрывать упаковку во время полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов беспошлинной торговли до конца вашего полета. Каждый пассажир обязан предъявить пластиковый пакет с жидкостями, ноутбук, верхнюю одежду (куртку, пиджак, пальто и т.п.) для досмотра через сканер. ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З 16.08.2001 N 561 Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи («зелений» та «червоний» коридори) Відповідно до Митного кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 «Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів» (зі змінами та доповненнями), з метою вдосконалення порядку здійснення митного контролю й митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи («зелений» та «червоний» коридори), НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи («зелений» та «червоний» коридори) (далі — Порядок), що додається. 2. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С. С.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальникам реґіональних митниць, митниць, в зоні діяльності яких розташовані авіаційні пункти пропуску на основі Порядку в місячний термін з моменту його затвердження розробити та наказами по митницях унести відповідні зміни та доповнення до технологічних схем митного контролю й митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються громадянами з використанням авіаційного транспорту. 4. Управлінню справами (Карпенко В. П.) довести цей наказ до митних органів після його державної реєстрації. 5. Начальникам реґіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома громадян. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В. В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної митної служби України від 16 серпня 2001 р. N 561 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 р. за N 775/5966 ПОРЯДОК митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи («зелений» та «червоний» коридори) 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Митного кодексу України та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 «Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів» (зі змінами та доповненнями), з метою спрощення порядку здійснення митного контролю й митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом. 1.2. Терміни, що вживаються в даному Порядку: «зелений» коридор — визначена на території аеропорту (приміщенні аеропорту) смуга руху, де митний контроль та митне оформлення здійснюються за спрощеним порядком для громадян, що переміщують через митний кордон України предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами та зборами і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень; «червоний» коридор — визначена на території аеропорту (приміщенні аеропорту) смуга руху, на якій митний контроль та митне оформлення здійснюються в установленому чинним законодавством порядку для громадян, які переміщують через митний кордон України предмети, що підлягають обов’язковому декларуванню (у тому числі такі, що підлягають обкладенню митними та іншими платежами і зборами та на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження); предмети — будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України; громадяни — громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти, які перетинають митний кордон України як пасажири на авіаційному транспорті. 1.3. Двоканальна система митного контролю застосовується як при в’їзді громадян на митну територію України, так і при виїзді за її межі з відповідним обладнанням «зеленого» та «червоного» коридорів. 2. Обладнання коридорів та порядок інформування громадян 2.1. «Червоний» та «зелений» коридори мають відповідні кольорові позначення. 2.2. Перед входом до коридорів розміщується інформація про митні правила для громадян та інформація, потрібна для визначення ними можливості проходження митного контролю за спрощеним порядком («зеленим» коридором) або з обов’язковим письмовим декларуванням («червоним» коридором). Така інформація і напрямки руху громадян розміщується на інформаційних стендах та табло та містить роз’яснення щодо відповідальності громадян згідно з чинним митним законодавством. 2.3. Смуги руху громадян на «зеленому» та «червоному» коридорах визначаються таким чином, щоб унеможливити перетин шляхів громадян, які прямують по «зеленому» та «червоному» коридорам. На шляхах руху громадян використовуються технічні засоби митного контролю (металодетектори, інтроскопи тощо). 2.4. У зонах митного контролю встановлюється режим доступу до них з метою заборони проникнення осіб, не причетних до здійснення митного контролю, створення умов для роботи й захисту особового складу та майна митних органів. 2.5. Режимні правила в зонах митного контролю розробляються митницею і є обов’язковими для виконання особами, що проходять контроль, та посадовими особами інших контрольних служб, визначених чинним законодавством. 3. Порядок митного контролю та митного оформлення 3.1. Контроль предметів, що переміщуються громадянами через державний кордон, здійснюється: при в’їзді в Україну — з моменту проходження прикордонного контролю (і закінчується митним контролем); при виїзді з України — з моменту проходження митного контролю (і закінчується прикордонним контролем). 3.2. Громадяни самостійно приймають рішення щодо проходження митного контролю «зеленим» чи «червоним» коридором. 3.3. При проходженні громадянином митного контролю «зеленим» коридором: 3.3.1. Посадова особа митниці може запропонувати громадянину пред’явити авіаційний квиток та паспорт або інший документ, що посвідчує особу. При цьому посадова особа митниці роз’яснює критерії проходження митного контролю цим коридором та може проводити опитування громадянина за пунктами митної декларації. 3.3.2. У разі вчинення громадянином порушення митних правил, посадовою особою митного органу складається протокол про порушення митних правил. 3.3.3. За рішенням посадової особи митниці може здійснюватися вибірковий контроль предметів громадян, які проходять митний контроль «зеленим» коридором із застосуванням технічних засобів контролю або з розпакуванням місць багажу. На вимогу посадової особи митниці громадянин зобов’язаний представити вміст багажу. Ретельний огляд предметів здійснюється в спеціально відведених для цього приміщеннях митниці. 3.4. При проходженні громадянами митного контролю в режимі «червоного» коридору митне оформлення здійснюється в повному обсязі на загальних підставах із заповненням митної декларації. Громадянин, який помилково обрав «червоний» коридор, може бути оформленим відповідно до критеріїв «зеленого» коридору посадовою особою митниці, до якої він звернувся, за умови, що переміщувані предмети відповідають критеріям цього коридору. Начальник Управління організації митного контролю С. С. Терещенк

Читайте также  Бронирование билета